Kontakt


,,Kompleks Opiekuńczy u Stępniów’’


Renata Chwaścińska

Kozia Wola 95, 26-220 Stąporków

Województwo świętokrzyskie

Tel. 692-168-409

Tel. 692-738-601


email: ustepniow@gmail.com